lzl2431

李祖龙
访问数:1969687
教育情况:攀枝花学院人文学院,本科
研究领域:管理综合
加为好友
发送消息

全部博文

收到邀请入编通知

2019-7-23 16:35

草书古句《大道》

释文:大道之行也,天下为公 原文:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏 ...
2022-1-10 22:41

草书《致中和》

  释文:致中和,天地位焉,万物育焉 喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。 致中和,天地位焉,万物育焉。   博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。有弗学,学之弗能,弗措也;有弗问,问之弗知,弗措也;有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨 ...
2021-12-19 20:02

草书《天时》

天时不如地利 地利不如人和
2021-12-4 15:44

草书 《举头》

释文:举头望明月 低头思故师
2021-11-12 10:45

草书 《学而》

释文:学而时习之,温故而知新
2021-10-21 15:21

成都市温江土桥紫薇公园摄影数张(2021年9月11日)

万绿丛中万点红 清凉世界静悠悠
2021-9-15 09:44
全部博文
未分类
零星日记
诗词近作
书法近作
议论书法
祖龙撰书
评论明月
稚气纯情
转发作品
思想萤光
说东道西
山间诗话
寒潭雁影
入选作品
收到证件