ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2021年第10期编辑推荐文章

已有 248 次阅读 2021-11-17 20:11 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

公用顶.jpg

CPB2021年第10期编辑推荐文章,敬请关注!

短红线.png

COVER

Widely tunable single-photon source with high spectral-purity from telecom wavelength to mid-infrared wavelength based on MgO:PPLN

Chang-Wei Sun(孙昌伟), Yu Sun(孙宇), Jia-Chen Duan(端家晨), Guang-Tai Xue(薛广太), Yi-Chen Liu(刘奕辰), Liang-Liang Lu(陆亮亮), Qun-Yong Zhang(张群永), Yan-Xiao Gong(龚彦晓), Ping Xu(徐平), and Shi-Ning Zhu(祝世宁)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100312

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

LnCu3(OH)6Cl3 (Ln = Gd, Tb, Dy): Heavy lanthanides onspin-1/2 kagome magnets

Ying Fu(付盈), Lianglong Huang(黄良龙), Xuefeng Zhou(周雪峰), Jian Chen(陈见), Xinyuan Zhang(张馨元), Pengyun Chen(陈鹏允), Shanmin Wang(王善民), Cai Liu(刘才), Dapeng Yu(俞大鹏), Hai-Feng Li(李海峰), Le Wang(王乐), and Jia-Wei Mei(梅佳伟)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100601

Abstract

PDF

短红线.png

HIGHLIGHT

Dual mechanisms of Bcl-2 regulation in IP3-receptor-mediated Ca2+ release: A computational study

Hong Qi(祁宏), Zhi-Qiang Shi(史志强), Zhi-Chao Li(李智超), Chang-Jun Sun(孙长君), Shi-Miao Wang(王世苗), Xiang Li(李翔), and Jian-Wei Shuai(帅建伟)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108704

Abstract

PDF


TOPICAL REVIEW—Topological 2D materials

短红线.png

Two-dimensional topological semimetals

Xiaolong Feng(冯晓龙), Jiaojiao Zhu(朱娇娇), Weikang Wu(吴维康), and Shengyuan A. Yang(杨声远)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107304

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Unconventional superconductivity

短红线.png

A short review of the recent progresses in the study of the cuprate superconductivity

Tao Li(李涛)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100508

Abstract

PDF


短红线.png

Relevance of 3d multiplet structure in nickelate and cuprate superconductors

Mi Jiang(蒋密)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107103

Abstract

PDF


短红线.png

A review of some new perspectives on the theory of superconducting Sr2RuO4

Wen Huang(黄文)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107403

Abstract

PDF


短红线.png

Theory of unconventional superconductivity in nickelate-based materials

Ming Zhang(张铭), Yu Zhang(张渝), Huaiming Guo(郭怀明), and Fan Yang(杨帆)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108204

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Non-Hermitian physics

短红线.png

Geometry of time-dependent PT-symmetric quantum mechanics

Da-Jian Zhang(张大剑), Qing-hai Wang(王清海), and Jiangbin Gong(龚江滨)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100307

Abstract

PDF


短红线.png

Non-Hermitian quasicrystal in dimerized lattices

Longwen Zhou(周龙文) and Wenqian Han(韩雯岍)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100308

Abstract

PDF


短红线.png

Observation of the exceptional point in superconducting qubit with dissipation controlled by parametric modulation

Zhan Wang(王战), Zhongcheng Xiang(相忠诚), Tong Liu(刘桐), Xiaohui Song(宋小会), Pengtao Song(宋鹏涛), Xueyi Guo(郭学仪), Luhong Su(苏鹭红), He Zhang(张贺), Yanjing Du(杜燕京), and Dongning Zheng(郑东宁)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100309

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Ion beam modification of materials and applications

短红线.png

Oxygen vacancies and V co-doped Co3O4 prepared by ion implantation boosts oxygen evolution catalysis

Bo Sun(孙博), Dong He(贺栋), Hongbo Wang(王宏博), Jiangchao Liu(刘江超), Zunjian Ke(柯尊健), Li Cheng(程莉), and Xiangheng Xiao(肖湘衡)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106102

Abstract

PDF


短红线.png

Investigations on ion implantation-induced strain in rotated Y-cut LiNbO3 and LiTaO3

Zhongxu Li(李忠旭), Kai Huang(黄凯), Yanda Ji(吉彦达), Yang Chen(陈阳), Xiaomeng Zhao(赵晓蒙), Min Zhou(周民), Tiangui You(游天桂), Shibin Zhang(张师斌), and Xin Ou(欧欣)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106103

Abstract

PDF


短红线.png

Hydrogen isotopic replacement and microstructure evolution in zirconium deuteride implanted by 150 keV protons

Man Zhao(赵嫚), Mingxu Zhang(张明旭), Tao Wang(王韬), Jiangtao Zhao(赵江涛), Pan Dong(董攀), Zhen Yang(杨振), and Tieshan Wang(王铁山)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106104

Abstract

PDF


短红线.png

Irradiation behavior and recovery effect of ferroelectric properties of PZT thin films

Yu Zhao(赵瑜), Wen-Yue Zhao(赵文悦), Dan-Dan Ju(琚丹丹), Yue-Yue Yao(姚月月), Hao Wang(王豪), Cheng-Yue Sun(孙承月), Ya-Zhou Peng(彭亚洲), Yi-Yong Wu(吴宜勇), and Wei-Dong Fei(费维栋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107702

Abstract

PDF


REVIEW

短红线.png

Progress in functional studies of transition metal borides

Teng Ma(马腾), Pinwen Zhu(朱品文), and Xiaohui Yu(于晓辉)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108103

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Peculiar diffusion behavior of AlCl4 intercalated in graphite from nanosecond-long molecular dynamics simulations

Qianpeng Wang(王乾鹏), Daye Zheng(郑大也), Lixin He(何力新), and Xinguo Ren(任新国)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107102

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Fabrication and characterization of superconducting multiqubit device with niobium base layer

Feifan Su(宿非凡), Zhaohua Yang(杨钊华), Shoukuan Zhao(赵寿宽), Haisheng Yan(严海生), Ziting Wang(王子婷), Xiaohui Song(宋小会), Ye Tian(田野), and Shiping Zhao(赵士平)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100304

Abstract

PDF


短红线.png

Detection of the quantum states containingat most k-1 unentangled particles

Yan Hong(宏艳), Xianfei Qi(祁先飞), Ting Gao(高亭), and Fengli Yan(闫凤利)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100306

Abstract

PDF


短红线.png

Optimized monogamy and polygamy inequalities for multipartite qubit entanglement

Jia-Bin Zhang(张嘉斌), Zhi-Xiang Jin(靳志祥), Shao-Ming Fei(费少明), and Zhi-Xi Wang(王志玺)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100310

Abstract

PDF


短红线.png

Design and multistability analysis of five-value memristor-based chaotic system with hidden attractors

Li-Lian Huang(黄丽莲), Shuai Liu(刘帅), Jian-Hong Xiang(项建弘), and Lin-Yu Wang(王霖郁)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100506

Abstract

PDF


短红线.png

Collective motion of polar active particles on a sphere

Yi Chen(陈奕), Jun Huang(黄竣), Fan-Hua Meng(孟繁华), Teng-Chao Li(李腾超), and Bao-Quan Ai(艾保全)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  100510

Abstract

PDF


短红线.png

Physical properties of relativistic electron beam during long-range propagation in space plasma environment

Bi-Xi Xue(薛碧曦), Jian-Hong Hao(郝建红), Qiang Zhao(赵强), Fang Zhang(张芳), Jie-Qing Fan(范杰清), and Zhi-Wei Dong(董志伟)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  104103

Abstract

PDF


短红线.png

Tunable characteristic of phase-locked quantum cascade laser arrays

Zeng-Hui Gu(顾增辉), Jin-Chuan Zhang(张锦川), Huan Wang(王欢), Peng-Chang Yang(杨鹏昌), Ning Zhuo(卓宁), Shen-Qiang Zhai(翟慎强), Jun-Qi Liu(刘俊岐), Li-Jun Wang(王利军), Shu-Man Liu(刘舒曼), Feng-Qi Liu(刘峰奇), and Zhan-Guo Wang(王占国)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  104201

Abstract

PDF


短红线.png

Ideal optomechanically induced transparency generation in a cavity optoelectromechanical system

Jing Wang(王婧) and Xue-Dong Tian(田雪冬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  104211

Abstract

PDF


短红线.png

Analysis of natural frequency for imaging interface in liquid lens

Na Xie(谢娜)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  104702

Abstract

PDF


短红线.png

Optimization of the beam quality in ionization injection by a tailoring gas profile

Ye Cui(崔野), Guo-Bo Zhang(张国博), Yan-Yun Ma(马燕云), Xiao-Hu Yang(杨晓虎), Jia-Yin Mu(牟佳胤), Hai-Bo Yao(姚海波), Ming Zi(资明), Jie Zhou(周洁), Jing-Qi Yang(杨静琦), Li-Xiang Hu(胡理想), and Li-Chao Tian(田立朝)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  105201

Abstract

PDF


短红线.png

Multibeam Raman amplification of a finite-duration seed in a short distance

Y G Chen(陈雨谷), Y Chen(陈勇), S X Xie(谢善秀), N Peng(彭娜), J Q Yu(余金清), and C Z Xiao(肖成卓)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  105202

Abstract

PDF


短红线.png

Doping effect on the structure and physical properties of quasi-one-dimensional compounds Ba9Co3(Se1-xSx)15 (x = 0-0.2)

Lei Duan(段磊), Xian-Cheng Wang(望贤成), Jun Zhang(张俊), Jian-Fa Zhao(赵建发), Wen-Min Li(李文敏), Li-Peng Cao(曹立朋), Zhi-Wei Zhao(赵志伟), Changjiang Xiao(肖长江), Ying Ren(任瑛), Shun Wang(王顺), Jinlong Zhu(朱金龙), and Chang-Qing Jin(靳常青)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106101

Abstract

PDF


短红线.png

Spinor F=1 Bose-Einstein condensates loaded in two types of radially-periodic potentials with spin-orbit coupling

Ji-Guo Wang(王继国), Yue-Qing Li(李月晴), Han-Zhao Tang(唐翰昭), and Ya-Fei Song(宋亚飞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106701

Abstract

PDF


短红线.png

Polaron and molecular states of a spin-orbit coupled impurity in a spinless Fermi sea

Hong-Hao Yin(尹洪浩), Tian-Yang Xie(谢天扬), An-Chun Ji(纪安春), and Qing Sun(孙青)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106702

Abstract

PDF


短红线.png

Direct observation of the scaling relation between density of states and pairing gap in a dirty superconductor

Chang-Jiang Zhu(朱长江), Limin Liu(刘立民), Peng-Bo Song(宋鹏博), Han-Bin Deng(邓翰宾), Chang-Jiang Yi(伊长江), Ying-Kai Sun(孙英开), R Wu(武睿), Jia-Xin Yin(殷嘉鑫), Youguo Shi(石友国), Ziqiang Wang(汪自强), and Shuheng H. Pan(潘庶亨)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106802

Abstract

PDF


短红线.png

Scalable fabrication of Bi2O2Se polycrystalline thin film for near-infrared optoelectronic devices applications

Bin Liu(刘斌) and Hong Zhou(周洪)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106803

Abstract

PDF


短红线.png

Molecular simulation study of the adhesion work for water droplets on water monolayer at room temperature

Mengyang Qu(屈孟杨), Bo Zhou(周波), and Chunlei Wang(王春雷)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106804

Abstract

PDF


短红线.png

Band engineering of honeycomb monolayer CuSe via atomic modification

Lei Gao(高蕾), Yan-Fang Zhang(张艳芳), Jia-Tao Sun(孙家涛), and Shixuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  106807

Abstract

PDF


短红线.png

Superconductivity at 44.4 K achieved by intercalating EMIM+ into FeSe

Jinhua Wang(王晋花), Qing Li(李庆), Wei Xie(谢威), Guanyu Chen(陈冠宇), Xiyu Zhu(祝熙宇), and Hai-Hu Wen(闻海虎)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107402

Abstract

PDF


短红线.png

Crystal growth and magnetic properties of quantum spin liquid candidate KErTe2

Weiwei Liu(刘维维), Dayu Yan(闫大禹), Zheng Zhang(张政), Jianting Ji(籍建葶), Youguo Shi(石友国), Feng Jin(金峰), and Qingming Zhang(张清明)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107504

Abstract

PDF


短红线.png

Magnetic excitations of diagonally coupled checkerboards

Tingting Yan(颜婷婷), Shangjian Jin(金尚健), Zijian Xiong(熊梓健), Jun Li(李军), and Dao-Xin Yao(姚道新)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107505

Abstract

PDF


短红线.png

Effects of Ni substitution on multiferroic properties in Bi5FeTi3O15 ceramics

Hui Sun(孙慧), Jiaying Niu(钮佳颖), Haiying Cheng(成海英), Yuxi Lu(卢玉溪), Zirou Xu(徐紫柔), Lei Zhang(张磊), and Xiaobing Chen(陈小兵)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107701

Abstract

PDF


短红线.png

Optically tuned dielectric characteristics of SrTiO3/Si thin film in the terahertz range

Bin Zou(邹斌), Qing-Qing Li(李晴晴), Yu-Ping Yang(杨玉平), and Hai-Zhong Guo(郭海中)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  107802

Abstract

PDF


短红线.png

Single-molecule mechanical folding and unfolding kinetics of armless mitochondrial tRNAArg from Romanomermis culicivorax

Yan-Hui Li(李彦慧), Zhen-Sheng Zhong(钟振声), and Jie Ma(马杰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108203

Abstract

PDF


短红线.png

Impact of oxygen in electrical properties and hot-carrier stress-induced degradation of GaN high electron mobility transistors

Lixiang Chen(陈丽香), Min Ma(马敏), Jiecheng Cao(曹杰程), Jiawei Sun(孙佳惟), Miaoling Que(阙妙玲), and Yunfei Sun(孙云飞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108502

Abstract

PDF


短红线.png

Diffusion of nucleotide excision repair protein XPA along DNA by coarse-grained molecular simulations

Weiwei Zhang(张伟伟) and Jian Zhang(张建)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108703

Abstract

PDF


短红线.png

Non-peripherally octaalkyl-substituted nickel phthalocyanines used as non-dopant hole transport materials in perovskite solar cells

Fei Qi(齐飞), Bo Wu(吴波), Junyuan Xu(徐俊源), Qian Chen(陈潜), Haiquan Shan(单海权), Jiaju Xu(许家驹), and Zong-Xiang Xu(许宗祥)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108801

Abstract

PDF


短红线.png

CO2 emission control in new CM car-following model with feedback control of the optimal estimation of velocity difference under V2X environment

Guang-Han Peng(彭光含), Rui Tang(汤瑞), Hua Kuang(邝华), Hui-Li Tan(谭惠丽), and Tao Chen(陈陶)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  108901

Abstract

PDF


短红线.png

Holographic heat engine efficiency of hyperbolic charged black holes

Wei Sun(孙威) and Xian-Hui Ge(葛先辉)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (10):  109501

Abstract

PDF公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png


官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056https://m.sciencenet.cn/blog-3377544-1312828.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2021年第10期
下一篇:[转载]热点专题 | 离子束材料改性与应用

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-1-20 22:03

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部